Slepetau 2800 kg. Elastisk for å unngå at man kjører over tauet ved sleping.