Fotpumpe med lettlest manometer for korrekt dekktrykk.

 

Adapter for både bil og sykkledekk.