Optisk måling av korrekt frysepunkt i frostvæske.

Kontroll av batterisyre. Kontroll frysepunkt i spylevæske