AdProLine® Frostvæske 800Y OEM er en OEM-godkjent longlife frostvæske av høy kvalitet. Spesielt for Renault/Nissan. Utviklet og formulert for å møte de høye kravene som stilles til en moderne radiatorfrostvæske. Frostvæske 800Y OEM er kompatibel med alle metaller som finnes i motorens kjølesystem og kan anbefales spesielt for systemer av aluminium i kombinasjon med høye temperaturer. AdProLine® Frostvæske 800Y OEM beskytter mot korrosjon, frysing og koking, og forhindrer utbruddet av kavitasjon. AdProLine® Frostvæske 800Y OEM er blandbar med de fleste andre radiatorfrostvæske basert på etylenglykol. For best funksjon anbefales imidlertid bare Frostvæske 800Y OEM.

 

Egenskaper
AdProLine® Frostvæske 800Y består av monoetylenglykol og en inhibitorpakke basert på OAT-teknologien (Organic Acid Technology). Det betyr en langsiktig og effektiv korrosjonsbeskyttelse når bare en liten del av inhibitoren konsumeres.Inneholder ikke nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Sjekk radiatorfrostvæskens frysebeskyttelse hver høst og etterfyll om nødvendig. Etylenglykol er giftig og må ikke konsumeres. Det er biologisk nedbrytbart og utslipp av små mengder forårsaker ikke forstyrrelser i nedbyggingsstadiet av renseanleggene.

 

Spesifikasjon
Oppfyller kravene til: Renault-Nissan 41-01-001/-T, Dacia 41-01-001/-T og Mercedes-Benz 325.7.

 

AdProLine® Frostvæske 800Y OEM blandes med vann og gir følgende frysebeskyttelse.
Prosent    Temp

  • 50% -38°C
  • 40% -26 °C
  • 33% -21 °C

Teknisk spesifikasjon

  • Farge: Gul
  • Tetthett: 1,11
  • pH: 8,3
  • Kokpunkt: >167°C

OBS! Dette produktet sendes ikke med subsidiert frakt.

Ta kontakt for pris!