Seegeringtang rett type. For både utvendig og innvendige klips.
Med returfjær. Lengde 180 mm.