Spesialbits til Ford ved skifte av clutch. Brukes også mye på VAG.