Uunnværlige ved skifte av fjæbensdempere.
Doble klemmer holder sikrere på fjæren, men må likevel brukes med forsiktighet!