Molybdengrease er spesielt egnet der det er gjentatte glidende bevegelser, i motsetning til et kulelagerfett.
Molybdengrease anbefales til drivledd og oppheng.

Leveres i 400 gram patron.