Display-/bryterlampe

Spenning: 1,5V

Wattstyrke: 0,135W

Sokkel type: SM5/8