K204 settet inneholder 302 stk, vanlig plugin, mini plugin, maxi plugin og sikringsverktøy.


FBA03 x 15 FBA20 x 15 FLA04 x 15 FLA25 x 15 FMB50 x 2
FBA04 x 15 FBA25 x 15 FLA05 x 15 FLA30 x 15 FMB60 x 2
FBA05 x 15 FBA30 x 15 FLA07 x 15 FMB100 x 2 FMB70 x 2
FBA07 x 15 FBE x 1 FLA10 x 15 FMB20 x 2 FMB80 x 2
FBA10 x 15 FLA02 x 15 FLA15 x 15 FMB30 x 2 
FBA15 x 15 FLA03 x 15 FLA20 x 15 FMB40 x 2