Felgrens med aktive rengjøringsmidler. Fjerner fastbrent bremsestøv og avleiringer.
Må ikke påføres på varme felger eller på bilens lakk.
Skylles godt etterpå.
Drøy pumpeflaske på 500 ml.