Måler signalene til og fra Lambdasonden. Denne er ofte årsak til motorproblemer. Testeren takler de fleste utførelser av sonder.
Utførlig bruksanvisning.