Med denne kan man enkelt konstatere om fjernkontrollen til bilen, garasjeportåpner etc fungerer.

Er man i tvil om det er mottaker eller sender som fusker løser denne problemet.