Kompakt isskrape for effektiv fjerning av snø og is.