Svært effektiv felgrens på pumpeflaske.
Fjerner innbrent avleiring fra bremsestøv og veisalt.
Virker best på tørre felger. Påfør og la virke noen minutter. Skyll godt.