160 Ampere rele som styres av batterispenning.
Eksempel på bruk:  I en båt er det  to batteribanker en til start og en til forbruk.

Når motoren går og dynamoen lader lades kun startbatteribanken inntil batterispenningen når ca 13,4 Volt. Da kobler releet inn og også forbruksbanken lades. Stoppes motoren og det forbrukes strøm til kjøleskap mm tappes begge batteribanker inntil spenningen når ca. 12,6 Volt.  Deretter tappes kun forbruksbanken og startbatteriet har nok strøm og spenning til en sikker start. Det er lagt inn en treghet i ut og innkobling slik at raske spenningsvariasjoner ikke påvirker releet.

Nominellspenning: 12 V
Arbeidsspenning:  9 -16 Volt
Arbeidstemperatur:  -18 til + 85 C