24 Volt  rele  av/på 4 terminaler
Plast festebrakett
20 amp  24V

Brukes som lysrele og styrerele.