MAHLE (LETRIKA) styrerele er beregnet for å styre boggiløftmotorer DC motorer og annet lavspenningsutstyr som krever kraftige rele.
Releet har sølvbelagte kontaktpunkter
150 Amp, spenning 24 volt.

Leveres i flere amperestyrker.