Oljefiltertang stropptype. Kan brukes med enten 1/2"D eller 3/8"D skralle eller 21mm skiftenøkkel. Passer for oljefilter med diameter på opp til 300mm.