Moderne dieselmotorer må generere opptil 2000 bar drivstofftrykk for å kjøre effektivt. Luft i drivstofftilførselssystemet vil påvirke motorens drift. Når et nytt drivstoffilter er montert, vil luft bli introdusert i systemet.
De fleste moderne systemer er enten selvblødende eller har en håndpumpe montert permanent på kjøretøyet, men mange kan fortsatt bruke litt tid på å rense systemet for luft.
Med to grunnleggende typer drivstofftilførsel brukt på moderne dieselmotorer - trykkmating (ved hjelp av en elektrisk drivstoffpumpe montert i tanken for å skyve drivstoffet opp til høytrykkspumpen) og vakuumtilførsel (ved hjelp av en motordrevet løftepumpe for å generere et vakuum som trekker drivstoffet opp til høytrykkspumpen), er dette settet utviklet for å tillate brukeren å koble seg til så mange diesel-drivstoffsystemer som mulig ved å bruke riktig kobling.

  • For blødning eller priming av dieselanlegg.
  • For tilkobling på linje med kjøretøyets lavtrykksleveringssystem.
  • De klare rørene gjør at luftbobler i systemet kan sees.
  • Det er totalt seks forskjellige tilkoblingstyper inkludert i settet som dekker: Ford, PSA, GM, Fiat, Rover, Land Rover, Renault og Mercedes-Benz.