Kabelsko for pressing med spesialtang eller lodding.
70mm2  kabel og 10 mm bolthull.