Kabelsko for pressing med spesialtang eller lodding.
50mm2  kabel og 8,5 mm bolthull.