Til batterier med liten pol (type 3).
(tilsv. minuspol heter 220M)