Semiproff momentnøkkel som dekker de fleste behov for toleranse og moment. Innstillbar fra 42 til 210 Nm.

1/2" drive til vanlige piper, mattchromert overflate.