Latmannsarm brukes ofte der skrue/bolt sitter fast. Da er fristelsen stor til også sette på et rør for ytterligere kraft.
Selvfølgelig må et eller annet gi etter, og ikke så sjelden får latmannsarmen skylden. Dette er ikke garantifeil.
Til denne armen kan det leveres løse ledd (LAS 1545) slik at man slipper å kjøpe helt ny arm.

Totallengde 600 mm, 1/2" drive.