Hendig pumpe for påfylling av olje i båtdrev eller andre vanskelig tilgjengelige steder.