Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 er en helsyntetisk limited-slip girolje som har blitt fremstilt fra syntetiske baseoljer og et avansert additivssystem. Den er egnet for bruk i lette og tunge drivlinjer og gir flott lastbæringsevne i akslinger og sluttdrev, hvor ekstremt trykk og slagbelastning forventes.

 

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 møter eller ovegår kravene til:    

  • API GL-5

Typiske egenskaper

  • SAE-klasse: 75W-90
  • Viskositet, ASTM D 445    
  • cSt ved 40 ºC: 94.2
  • cSt ved 100 °C: 14.0
  • Viskositetsindeks, ASTM D 2270: 153
  • Stivnepunkt, °C, ASTM D 97: -48
  • Flammepunkt, °C, ASTM D 92: 214
  • Densitet v/ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052: 0.88