Mobil DTE 10 Excel-serien består av hydraulikkoljer med høy ytelse som beskytter mot slitasje. Disse oljene er spesialutviklet for bruk i moderne hydraulikksystemer med høye trykk, både i industrien og til mobile systemer.

 

Mobil DTE 10 Excel-serien er fremstilt av nøye utvalgte baseoljer og egenutviklede tilsetningsstoffer for å sikre velbalansert yteevne for en lang rekke bruksområder. Produktene har enestående oksidasjonsbestandighet og termisk stabilitet, som sikrer lang levetid for oljen og minimalt med avleiringer i kraftige hydrauliske systemer som bruker pumper med høyt trykk og høy utgangseffekt.

Den innovative sammensetningen sørger for at kritiske hydrauliske systemkomponenter som f.eks. servo- og proporsjonalventilene man finner i mange moderne hydrauliske systemer, holdes fullstendig rene, og fungerer som de skal. Den stabile viskositetsindeksen tillater et omfattende temperaturspenn, samtidig som den gir maksimal hydraulisk effekt og komponentbeskyttelse både ved lave og høye temperaturer.

Enestående luftutslippsegenskaper gir økt beskyttelse i systemer med lav residenstid, noe som bidrar til å forhindre kavitasjon og kavitasjonsskader. Den nøye utvalgte baseoljen og tilsetningsstoffene gir godkjennbare resultater i testen for akutt vanntoksisitet (LC-50, OECD 203). Det sinkfrie antislitasjesystemet gir god beskyttelse av gir, vinge- og stempelpumper, samtidig som avleiringene reduseres til et minimum.