Brakett for diodelyktene type DSSL
Denne braketten gjør det enkelt å montere denne type lykter der det ikke er hensiktsmessig med innfelling.
Leveres i gråhvit utførelse.