Mobil Outboard Plus møter eller overskrider følgende industrispesifikasjoner:

  • API TC
  • NMMA TC-W3