LED strobelys med klart glass og orange lys. For både 12V og 24V.