LED signalmarkering (varselblinklys), for både 12V og 24V med stort bruksområde.  6x4 cm og er selvklebende. Kun et hull på 12 mm er nødvendig ved montering.