Lynlim eller superlim til harde overflater av metall, glass, keramikk etc.