Grunning sikrer god vedheft mellom underlag og toppsjikt.
Sørg for å bruke en god dekklakk for optimal beskyttelse.