Loddetinn med diameter på 1,2 mm. Hele 500 gram på rullen. Ideelt blandingsforhold med 60 % bly og 40 % tinn. Tråden er hul og er fyllt med flussmiddel.