Strømtyv til forgreining fra strømførende ledning.
Rød er for tverrsnitt opp til 1,5mm2.

Tilsvarer Abiko 2218