AMO380 12volt, 45/40watt, BA21D
(bildet er av entråd versjon)