En enkel pumpe i polyetylen og polypropylen. Væske pumpes opp ved at pumpehåndtaket trykkes ned og løftes opp noen ganger, deretter får det renne selv. Avtappingen avbrytes ved at lufteventilen på pumpehåndtaket åpnes og luften slippes inn i pumpehuset. Emballasjen må plasseres høyere enn den beholderen som væsken skal renne til.