AdProLine® Spylevæske Konsentrert løser effektivt opp smuss, veisalt og trafikkfilm på frontruten og lykter. Den gir også en effektiv frostbeskyttelse ned til under -65 grader. Produktet er skånsomt mot lakk, tørkeblad, lister og andre deler på bilen.

 

Egenskaper

AdProLine® Spylevæske Konsentrert er basert på en nøye utvalgt etanol. Dette for å sikre kvalitet med hensyn til frostbeskyttelse, lukt og rengjøringsevne. Etanolen er denaturert i henhold til gjeldende europeiske standarder. AdProLine® Spylevæske Konsentrert inneholder også effektive tensider for maksimal rengjøring av frontruten. Produktet er biologisk nedbrytbart. Ferdigblandet er væsken meget brannfarlig.


Spylervæsker fra AdProLine® er basert på nøye utvalgte råvarer, dette for å garantere høy kvalitet og maksimal rengjøring. For å sikre best mulig rengjøring, duft og frostbeskyttelse, inneholder spylervæsken overflateaktive stoff som er svært effektive. Spylervæsken (etanolen) er produsert og denautert i henhold til europeiske normer. AdProLine® Spylervæske konsentrat er biologisk nedbrytbar. Konsentratet er svært brannfarlig.
Produktet er miljømerket Bra Miljøvalg!

 

Konsentratet kan blandes ut med vann for å øke kostnadseffektiviteten.

Forholdet mellom mengden spylervæske og vann er viktig da dette er avgjørende for spylervæskens frysepunkt.

  • Konsentratet uten vann tåler temperaturer ned til under -65°C.
  • Like deler vann og konsentrat gir frostbeskyttelse ned til -30°C.
  • Blandingsforhold 1:2 gir frostbeskyttelse på -15°C
  • Blandingsforhold 1:3 gir frostbeskyttelse ned til -10°C

Teknisk spesifikasjon

  • Farge: Blå    
  • Kokepunkt: 78°C    
  • Flammepunkt: 12°C    
  • Tetthet ved 20°C: Ca 0,801