AdProLine® Frostvæske G13 er en OEM-godkjent longlifeglykol av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt for å oppfylle de strenge kravene som stilles til effektiv korrosjonsbeskyttelse for alle metaller, inkludert aluminium, i forbrennings-motorer. Egner seg for bruk i personbiler, tyngre kjøretøy samt stasjonære motorer. Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. AdProLine® Frostvæske G13 kan blandes med de fleste andre glykoler på markedet.

 

Egenskaper
AdProLine® Frostvæske G13 er laget av monoetylenglykol og inhibitorer basert på en kombinasjon av OAT (Organic Acid Technology) og silikatteknologi, for å oppfylle kravene fra visse kjøretøy- og motorprodusenter. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater eller borater. Kontroller frostvæskens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Etylenglykol er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

 

Spesifikasjon:

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

 

   Blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse:
 

Prosent Temp
50% -35 °C
41% -25 °C
36% -20 °C

 

OBS! Dette produktet sendes ikke med subsidiert frakt.

Ta kontakt for pris!