AdProLine® Frostvæske Rød med inhibitorer basert på organisk syre for longlifefunksjon.
Egner seg for alle typer væskekjølte forbrenningsmotorer. Produktet
hindrer frost i motorer og inneholder inhibitorer som beskytter mot korrosjon.

 

AdProLine® Frostvæske Rød er basert på monoetylenglykol uten nitritter, aminer,
fosfater, silikater og boarater. AdProLine® Frostvæske Rød kan blandes med de
fleste andre kjøleglykoler som er basert på etylenglykol. De usedvanlig kraftige
inhibitorene gir overlegen rust- og korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med eldre
typer glykol. Beskytter alle typer metaller, inkludert aluminium. Produktet gir
korrosjonsbeskyttelse i opptil 240 000 km eller 5 år. Kontroller kjølevæskens
frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Frostvæske er giftig og må ikke
svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker
ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

 

Spesifikasjoner
Møter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

 

Blandingsforhold
AdproLine® Frostvæske Rød blandes med vann og
gir følgende frostbeskyttelse.
Procent Temp
50% Frostvæske -40°C
40% Frostvæske -28°C
33% Frostvæske -20°C

 

OBS! Dette produktet sendes ikke med subsidiert frakt.

Ta kontakt for pris!