Hindrer frost i motorer og inneholder inhibitorer som beskytter mot korrosjon.

AdProLine® Frostvæske Ferdigblandet er basert på monoetylenglykol uten nitritter, aminer, fosfater, silikater og boarater. Produktet kan blandes med de fleste andre kjøleglykoler som er basert på etylenglykol. De usedvanlig kraftige inhibitorene gir overlegen rust- og korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med eldre typer frostvæske. Beskytter alle typer metaller, inkludert aluminium. Produktet gir korrosjonsbeskyttelse i opptil 240 000 km eller 5 år. Kontroller kjølevæskens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Frostvæske er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

 

Spesifikasjoner

Møter bl.a. standarder enligt. VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

 

Teknisk spesifikasjon

Färg Röd  
Densitet 1,114  
pH (50 vol%) 8,2  
Kokpunkt >187°C  
Flampunkt >124°C