AdProLine® Frostvæske 822B OEM er en OEM-godkjent longlife frostvæske av høy kvalitet. Utviklet og formulert for å møte de høye kravene som stilles til en moderne radiatorfrostvæske. Frostvæske 822B OEM er en spesiell frostvæske som overholder krav i spesifikasjonen Peugeot-Citroën PSA B71 5110. For best funksjon anbefales fortynning med avionisert eller destillert vann. For best korrosjonsbeskyttelse anbefales kun å bruke Frostvæske 822B OEM. Frostvæske 822B OEM beskytter mot korrosjon, frysing og koking og motvirke dannelse av kavitasjon.

 

Egenskaper
AdProLine® Frostvæske 822B OEM består av monoetylenglykol og en inhibitorpakke basert på en kombinasjon av OAT-teknikken (Organic Acid Technology) og molybdat. OAT innebærer en langtidsvirkende korrosjonsbeskyttelse når bare en liten del av inhibitoren konsumeres. Inneholder ikke nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Sjekk radiatorfrostvæskens frostbeskyttelse hver høst og etterfyll om nødvendig. Etylenglykol er giftig og må ikke drikkes. Det er biologisk nedbrytbart og utslipp av mindre mengder forårsaker ingen forstyrrelser i renseanleggene.

Spesifikasjon
Oppfyller kravene i følgende originale spesifikasjoner: Peugeot-Citroën PSA B71 5110.

 

AdProLine® Frostvæske 822B OEM blandes med vann og gir følgende frysebeskyttelse.
Prosent Temp

  • 50% -37°C
  • 40% -24°C
  • 33% - 18°C

Teknisk spesifikasjon

  • Farge: Grønn blå
  • Tetthet: 1,13
  • pH: 7,7
  • Kokepunkt: >180°C

OBS! Dette produktet sendes ikke med subsidiert frakt.

Ta kontakt for pris!