AdProLine® Frostvæske Blå Ferdigblandet, kjølevæske for alle typer væskekjølte
forbrenningsmotorer. Hindrer frost i motorer og inneholder inhibitorer som beskytter
alle metaller, inkludert aluminium, mot korrosjon. AdProLine® Frostvæske
Blå Ferdigblandet gir en effektiv beskyttelse mot frost ned til under -37°C.


Egenskaper
AdProLine® Frostvæske Blå Ferdigblandet er basert på monoetylenglykol og en
inhibitorpakke uten nitritter, aminer og fosfater. Kontroller glykolens frostbeskyttelse
hver høst, og etterfyll ved behov. Frostvæske er giftig og må ikke svelges.
Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke
forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

 

Spesifikasjoner
BS6580: 2010.