Spesielt utviklet for lette og tungt belastede bensin- og dieselmotorer, enten turboladet eller ikke.

Produktet egner seg også for stasjonære motorer og gir optimal beskyttelse mot slitasje, korrosjon, slam og skumdannelse. Selv ved høye temperaturer holder produktet seg stabilt og hindrer oljefortykning.

YtelsesnivĂĄ

  • API SF/CD

Anbefalt for bruk

  • CCMC G2/D1

Egenskaper

  • Farge: brun
  • Tetthet ved 20°C: 0,881 kg/l
  • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 96 cSt
  • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 11,1 cSt
  • Viskositetsindeks: 101
  • Sulfat aske: 1,44 vekt%
  • Flammepunkt: 218 °C
  • Flytepunkt: -27 °C