Eurol Brake Fluid DOT4 er et høyytelsesprodukt, spesielt utviklet for hydrauliske bremsesystemer til personbiler, nyttekjøretøy, mopeder, scootere, gaffeltrucker og motorsykler i både trommelbremser og skivebremsesystemer (med og uten ABS/ASR).

Eurol Brake Fluid DOT4 gir maksimal beskyttelse mot rust og gir en optimal aksept og overføring av varme. Produktet vil ikke påvirke tetninger, metaller eller legeringer. På grunn av smøreevnen til denne bremsevæsken reduseres slitasjen til et minimum.

Eurol Brake Fluid DOT4 er stabil og vil ikke forårsake avleiringer. På grunn av den lave viskositeten ved lave temperaturer, garanterer produktet utmerket ytelse under kalde klimaforhold.

Eurol Brake Fluid DOT4 har et høyt 'vått kokepunkt' som forhindrer damplås ved intensiv bremsing. Som et resultat øker sikkerheten og påliteligheten til bremsesystemet betydelig. Det er imidlertid svært viktig å sjekke og/eller skifte bremsevæsker regelmessig. På grunn av den hydroskopiske naturen vil alle bremsevæsker absorbere fuktighet etter en tid, noe som resulterer i lavere våtkokepunkt og kvalitetstap.

Eurol Brake Fluid DOT 4 skal absolutt ikke brukes i bremsesystemer med en mineralbasert væske (LHM, for det meste grønnfarget) eller i systemer med en silikonbasert bremsevæske (lilla farge, indikert som DOT5).

 

Obs: Bremsevæske vil angripe billakker. Ved søl, skyll av med vann umiddelbart. Oppbevares i godt lukket emballasje og unngå forurensning med vann eller smøremidler.

Ytelsesnivå

  • FMVSS 116 DOT 4
  • ISO 4925 klasse 4
  • SAE J1704

Egenskaper

  • Farge: Gul
  • Tetthet ved 20°C: 1,069 kg/l
  • Viskositet, kinematisk ved 40°C: 7,8 cSt
  • Viskositet, kinematisk ved 100°C: 2,2 cSt
  • Flammepunkt: 120 °C
  • Flytepunkt: -36 °C