Vanlig ISO VG 32 hydraulikkolje til jekker og vedkløyvere.
0,5 liters flaske med helletut.