Vanlig VG32 hydraulikkolje i hendig 4,55 liters kanne.
Brukes der standard ISO 32 HM type olje er foreskrevet.