Selv om de aller fleste batterier er fyllt fra fabrikk, så har vi fra tid til annen spørsmål etter batterisyre på kanne.

Standard type med vekt 1,28
 

Vær oppmerksom på at mange MC batterier (YTX) serie etc bruker annen type syre (1.32)