Montering
Les og følg medfølgende monteringsanvisning for ditt kjøretøy nøye!
Motorvarmeren skal KUN monteres på kjørtøy beskrevet i monteringsanvisning.
Montering av motorvarmer skal utføres på autorisert verksted.